Sıkça Sorulan Sorular

Ürünlerimizi Trakya’nın bereketli topraklarında yetiştirilen hayvanların sütlerinden elde edilen süt, tere yağlar ve  unlardan, antep yöremizden tedarik ettiğimiz fıstıkları kullanarak üretmekteyiz. Ürünlerimiz de genel olarak yerel üreticilerden tedarik ettiğimiz ürünleri  kullanmaktayız. 

Hasan Gazi Baklavaları Kişisel verilerin korunmasına önem vermektedir. Bu Kapsamda  6698 Sayılı KVKK  Kanunun gerektirdiği tüm önlemleri almış olmakla beraber tüm verileriniz sunucularımızda belirli bir süre tutulup sonrasında imha edilmektedir. Web sitemiz aracılığı ile  kaydetmilş olduğunuz verilerinizi 3. kişilerle paylaşmamayı taahhüd etmekteyiz. 

Web sitemiz aracılığı ile satın aldığınız ürünlerimizi kendi araçlarımızla şubelerimizin olduğu bölgelere ücretsiz ulaştırmaktayız. Şuan da sadece toptan satışlarımız olduğundan toptan müşterilemize hizmet vermekteyiz. Parekende satışlarımız başladığında web sitemiz aracılığı ile duyuru yapılacaktır. 

İade işlemlerinde 6502 sayılı “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun” ve 29188 sayılı ve 27 Kasım 2014 Tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmış olan “Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 6:

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

6.1 ALICI aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz;
– Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.
– Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.
– Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
– Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
– Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
– Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.
– Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.
– Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 7.2:

AYIPLI MAL DEĞİŞİM HAKKI
Ürünün ancak kullanım sırasında fark edilebilecek bir ayıbının olduğunun anlaşılması halinde, ALICI teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde ürünün taahhüt edilen sağlam bir ürünle değiştirilmesi veya para iadesi hakkını kullanabilir. Ayıplı mal değişim hakkının kullanılması için aynı süre içinde SATICI’ya faks, e-posta veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürün ve ürüne ilişkin fatura aslının, arka yüzünde yer alan iade bilgi formu doldurulmuş halde, iadesi zorunludur. Ayıplı ürünün ulaşmasını takip eden 10(on) gün içinde SATICI, talebi değerlendirir ve haklı bulunan talepler için taahhüt edilen ürünün yenisini gönderir veya tercihe göre para iadesini gerçekleştirir, haklı görülmeyen taleplerde de ürünün kendisini ALICI’ya gönderir. Ayıplı mal değişim işlemlerinde tüm taşıma masrafları SATICI’ya aittir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir.

 

Tüm imalathanelerimizde genel hijyen kurallarına azami derecede uymaktayız. Ayrıca Sağlık Bakanlığımızın ön gördüğü tüm önlemleri almaktayız. Tüm personelimiz covid 19 ve türevleri konusunda eğitimli ve toplum sağlığına duyarlıdır.  

Çabuk bozulan gıda maddesi üretmiş olduğumuzdan günlük tüketime dayalı ürünler ürütmekteyiz. Ürünlerimizin tamamı  araçlarımızla soğuk zincir koşullarında tüketiciye iletilmekte raf ömrü tükenen ürünler sorumlu personel tarafından imha edilmektedir.   

Özenle seçilen doğal ve katkısız hammaddeleri yöresinden aracısız ve yüksek tonajda temin ediyoruz. Trakya’da 10 tonun üzerindeki üretim ve satış kabiliyetimizle modern teknolojiler kullanarak işçilik ve genel giderlerimizi minimum düzeyde tutuyoruz. Hiçbir aracı olmadan üretimden halka doğrudan ürünlerimizi en iyi kalite ve en uygun fiyat ile ulaştırmayı hedefliyoruz

İnsan sağlığını ve sunduğumuz ürünlerin güvenirliğini maddi kazancımızın üzerinde tutuyoruz. Günlük hijyen kontrollerimizi yapıyor, fabrika ve mağazalarımızı düzenli olarak dezenfekte ediyoruz. Nişasta bazlı şeker içermeyen ürünlerimizi 245 C’de pişiriyor, siparişlerinizi tititzlikle hazırlıyoruz.